Komunikat systemowy
Informujemy, że w związku z połączeniem operacyjnym Alior Banku i działalności przejętej z Banku BPH, 27 marca 2017 r. system BusinessNet został wyłączony.

Prosimy o logowanie się do zaktualizowanego systemu bankowości internetowej dla klientów biznesowych dostępnego pod adresem bn.aliorbank.pl